Politiet hjælper 13 voldsmænd

112

06/01/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Redaktionen

Siden marts har Københavns Vestegns Politi hjulpet 13 voldsudøvere i psykologbehandling for at standse deres voldelige adfærd i familien.

Straf og hjælp. 

Gerningsmænd til vold mod deres partner bliver ikke kun retsforfulgt, de får også hjælp til at ændre adfærd.

Siden marts har Københavns Vestegns Politi hjulpet 13 voldsudøvere i hurtig psykologbehandling hos Dialog Mod Vold.

Det er sket som en del i et nyt samarbejde mellem Københavns Vestegns Politi og organisationen Dialog Mod Vold om at standse partnervold. I første omgang fik politiet særlig adgang til at hjælpe 10 voldsudøvere i hurtig behandling:

”Vi er faktisk overraskede over, at så mange tog imod hjælp til at ændre adfærd over for deres partner og familie. Vores fælles mål er, at rette behandling kan være med til at nedbringe vold mod de nærmeste,” siger politikommissær Tue Lauenblad, Københavns Vestegns Politi.

På grund af efterspørgslen har politiet fået adgang til yderligere pladser.

Opsøger voldelige parforhold

En specialiseret sektion hos Københavns Vestegns Politi gennemgår dagligt politiets registreringer af vold i nære relationer og opsøger aktivt parterne for at stoppe det – gerne tidligt og før volden eskalerer.

Sektionens ansatte kontakter den voldsudsatte og gør opmærksom på den bistand, som forskellige hjælpeorganisationer eller krisecentre tilbyder.

”Vi taler også med voldsudøveren, og indser vedkommende selv, han eller hun har problemer med voldelig adfærd og er motiveret for at ændre det, kan vi hjælpe videre i en ret akut behandling hos Dialog Mod Vold,” siger Tue Lauenblad.

Han tilføjer, at en henvisning fra politiet altid forudsætter et samtykke.

Vold og vrede kan behandles

Hos Dialog Mod Vold starter psykologer med terapeutisk erfaring inden for vold i familien en behandling op hurtigt:

”Ofte har voldsudøveren en tillært adfærd fra barndomshjemmet plus udfordringer med at håndtere vrede, og begge dele kan faktisk behandles med gode resultater,” siger direktør Jesper Rønn-Simonsen, Dialog Mod Vold.

Udøveren er som regel motiveret af et ønske om at beholde sin familie, og et år efter afsluttet behandling er omkring 80 procent standset med at udøve vold, oplyser direktøren.

Der er mulighed for, at partneren – og eventuelle børn – kan deltage i behandlingen.

Retsforfølgning af mistænkte voldsudøvere

Politiet har også et strafferetligt fokus på anmeldt vold i nære relationer som fx partnervold og sideløbende med, at en voldsudøver får psykologbehandling hos Dialog Mod Vold kan politiet sagtens efterforske vedkommendes handling.

”Psykologer har tavshedspligt i forhold til deres behandling og personfølsomme oplysninger om andre, og det gælder også over for politiet. Så psykologbehandling og et eventuelt retligt efterspil kører i to helt adskilte spor,” siger politikommissær Tue Lauenblad.

At blive dømt for vold og samtidig få hjælp til at ændre adfærd kan sagtens gå hånd i hånd, siger han.

”Med muligheden for at hjælpe voldsudøvere i behandling udvider vi vores værktøjskasse til at standse vold mellem partnere,” siger Tue Lauenblad.

Samarbejdet mellem Københavns Vestegns Politi og Dialog Mod Vold skal evalueres ved årets udgang.

Særligt fokus på partnervold

Det specialiserede team hos Københavns Vestegns Politi har særlig opmærksomhed på stalking, voldtægt, æresrelaterede konflikter og vold i nære relationer.

Teamet har ekspertise på området og kontakt til hjælpeorganisationer med støtte og behandlingstilbud til voldsramte, –udøvere, stalkere samt krisecentre til mænd og kvinder.

Teamet er tilknyttet Københavns Vestegns Politis efterforskningssektion.