Politiet beder om hjælp: Hvordan oplever du mødet med os?

112

05/09/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Kriminaliteten er faldet, men antallet af klager over adfærd fra betjentene er steget.

Måske du har taget kontakt til en betjent på gaden, fordi du har set noget mistænkeligt på et tidspunkt. Det kan også være, at du er blevet standset af én, eller du har set os, mens vi har været i gang med en politiopgave. 

Hver dag møder betjentene i Københavns Politi rigtig mange borgere og det næste års tid sætter vi i Københavns Politi de møder under lup. 

”Vi er borgernes politi og derfor er vi nysgerrige på, hvordan borgerne oplever at møde os på gaden og hvordan de ønsker at møde os. Vi tager temaet op for at sikre, at vi følger med tiden, er i øjenhøjde og møder alle borgere på den bedst mulige måde,” siger politidirektør Anne Tønnes

Derfor vil Københavns Politi det næste år have emnet på dagsordenen i vores borgerråd, hvor vi løbende vil invitere borgere til at komme med input. 

”Vi håber at få mange gode snakke om, hvordan og hvorfor vi agerer, som vi gør, og hvordan det påvirker borgerne, men endnu vigtigere også gode forslag til, om der er konkrete situationer eller forskellige grupper af borgere, som vi kan og bør håndtere på anderledes måder for derved at skabe endnu større tryghed, tillid og tilfredshed,” siger politidirektøren. 

Mindre kriminalitet, men flere klager

Hen over de seneste år er kriminaliteten på en række borgernære områder faldet i Københavns Politikreds. Trygheden er generelt høj og tilliden til, at politiet vil hjælpe, hvis man får brug for ordensmagten, er stigende.

I samme periode ses dog også en stigning i antallet af adfærdsklager over politiet. Det kan hænge sammen med, at grænser og tolerancetærskler generelt ændrer sig, men det har politiet brug for at blive klogere på. 

”Ved at gå i dialog med borgerne om, hvordan de oplever at møde os på gaden, kan vi blive klogere på, hvad der fylder hos dem og hvor de er på vej hen, og derved sikre, at vi som politi rykker i samme retning som borgerne,” siger Anne Tønnes. 

For at få så mange forskellige borgere og perspektiver med som muligt ændrer Københavns Politi formen på nogle af vores borgerrådsmøder. Der fokuserer man i mindre grad end tidligere på traditionelle stormøder, men i højere grad på at komme ud og møde borgerne der, hvor de er.

Processem begynder for alvor d. 6-7. september 2023 og lægger ud med at fokusere på de unge, når vi deltager på Ungdommens Folkemøde i Valbyparken. Her forventer arrangørerne, at ca. 30.000 unge deltager. 

I Københavns Politi ser man frem til at møde mange af de unge og høre, hvordan de gerne vil møde ordensmagten på gaden og om de har forslag og ideer til, hvad betjentene og de almindelige danskere sammen kan gøre for at styrke trygheden blandt unge. 

Fakta om borgerrådet

I 2021 etablerede Københavns Politi sit borgerråd og begyndte med at fokusere på Tårnby. 

Her bad politiet borgerne i kommunen om input til en række spørgsmål, der handlede om tryghed og vores tilstedeværelse i området, herunder også hvornår de foretrak, at åbningstiderne i den nye borgerekspeditionen på nærpolitistationen skulle være. Temaet blev afsluttet med et borgerrådsmøde primo 2022. 

Senere i 2022 blev borgerrådet udvidet til at dække hele politikredsen, og borgere i alle de fire kommuner, politikredsen dækker, blev nu taget med på råde – København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby – til råds.Fokus var på sikkerhed for cyklister og cykeladfærd. 

På baggrund af gode indspark fra borgerne i borgerrådet besluttede politiet at øge vores tilstedeværelse på cykelstierne bl.a. i myldretiden, og at skrue op for kommunikationen om færdselsregler og god adfærd for cyklister. Københavns Politi holdt to borgerrådsmøder – hvoraf det ene blev holdt sammen med Frederiksberg Kommune og med fokus på lokale forhold i kommunen.