Politiet advarer alle i forbindelse med udfasning af 1000-kronesedlen

112

30/11/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Overordnet mener ordensmagten dog, at Nationalbanken har fået en god idé.

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK, også kendt som Bagmandspolitiet) vurderer, at det ud fra et kriminalitetsbekæmpende perspektiv er en god ide, at vi i Danmark udfaser 1.000-kronesedlen, og at perioden for udfasningen er relativ kort.

På grund af den høje pålydende værdi af 1.000-kronesedlen udgør denne pengeseddel i højere grad end andre pengesedler en risiko for kriminalitet. Ved at udfase 1.000-kronesedlen vil det eksempelvis blive vanskeligere for kriminelle at foretage større kontanttransaktioner og hvidvaske penge.

”Ved at udfase 1.000-kronesedlen vil store kontante pengetransaktioner alt andet lige blive vanskeligere at gennemføre for de kriminelle, ligesom det også vil blive vanskeligere for dem at opbevare og transportere kontanter. Det øger opdagelsesrisikoen og medfører, at de kriminelle skal løbe en større risiko end hidtil,” siger politidirektør i NSK, Lasse Boje.

Får næppe stor effekt

NSK forventer dog ikke, at en udfasning af 1.000-kronesedlen i sig selv vil have en effekt på muligheden for hvidvask. Kriminelle aktører kan i stedet eksempelvis bruge 500-kronesedler, højværdivarer, guld, andre valutaer eller kryptovaluta som alternativer.

Men når 1.000-kronesedlen udfases over en relativt kort periode samtidig med, at kontantforbudsgrænsen sænkes, er det NSK’s vurdering, at det vil mindske kriminelles mulighed for hvidvask af større beholdninger af 1.000-kronesedler, ligesom det vil mindske risikoen for, at sedler, der hidrører fra kriminalitet, kan anvendes eller ”veksles” til varer i bl.a. detailhandlen.

Helt overordnet er kriminelle aktørers brug af kontanter blandt de største risici i forhold til hvidvask i Danmark. Derfor vil nedsættelsen af kontantforbudsgrænsen også have en positiv betydning for bekæmpelsen af hvidvask generelt.

Vær opmærksom

Udfasningen af 1.000 kronesedlen giver anledning til, at politiet vil være særligt opmærksomt på udviklingen inden for økonomisk kriminalitet, herunder hvidvask og svindel.

I den forbindelse vil vi i NSK gerne advare borgere om, at man ikke lader sig udnytte til hvidvask. Kriminelle, der ligger inde med mange kontanter, vil lede efter andre til at indsætte pengene for sig på en konto og bagefter overføre dem mod betaling.

Men hvis man indsætter eller veksler penge på vegne af kriminelle, fungerer man som muldyr og risikerer at blive dømt for hvidvask.

”Vær opmærksom og tak nej, hvis andre beder dig om at hjælpe dem af med deres 1.000-kronesedler - uanset hvilken historie du bliver mødt med: at den fremmedes betalingskort ikke virker og derfor er forhindret i at indsætte pengene i en automat, eller at vedkommende skal ud og rejse og ikke kan nå at indsætte pengene selv,” siger Lasse Boje.

Samtidig er der risiko for, at bl.a. telefonsvindlere vil forsøge at udnytte udfasningen af 1.000 kronesedlen til at snyde almindelige borgere.

Derfor skal man ikke udlevere sine 1.000-kronesedler, hvis man fx bliver kontaktet uopfordret fra en person, der udgiver sig for at være fra banken med tilbud om at veksle pengene eller indsætte dem på din konto.

”Vær skeptisk, hvis du får en direkte henvendelse fra en person, der tilbyder dig at afhente dine 1.000 kronesedler under påskud af at ville indsætte dem i din bank. Ingen myndigheder eller banker vil kontakte dig om udlevering af dine kontanter, og det er derfor et forsøg på svindel, hvis du bliver kontaktet uopfordret med det ’tilbud.’”