Nye tal viser: Disse personer begår hver 5. drab i Danmark

112

26/01/2024

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

En ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor har undersøgt alle drab begået i Danmark i perioden 2017-2021

Justitsministeriet har udarbejdet en ny rapport om drab i Danmark, som bl.a. undersøger partnerdrab nærmere. Rapporten tager udgangspunkt i de drab, der blev begået i Danmark i perioden 2017-2021, og der tegner sig et klart, og dystert, billede.

Den nye rapport viser nemlig, at 46 ud af 223 drab i Danmark i perioden 2017-2021 er partnerdrab, altså mere end hver femte drab. Dermed er partnerdrab den næstmest udbredte enkeltstående drabstype i undersøgelsesperioden, hvor drab i kriminelle miljøer er den mest udbredte.

Rapporten viser også, at partnerdrab i perioden 2017-2021 desværre er et relativt stabilt fænomen, idet der er begået 8 til 11 partnerdrab årligt. I flere af sagerne er der tegn på, at gerningspersonen forud for drabet har udsat offeret for trusler og/eller vold, ligesom der er flere sager, hvor der er indikation på, at der har været kontrol og/eller stalking i forholdet forud for drabet.

"Jeg synes, det er dybt tragisk, at der begås så mange partnerdrab i Danmark. Vi skal blive bedre til at sætte ind over for partnervold og stalking, så vi undgår, at det eskalerer og i yderste konsekvens ender i drab. Der er allerede søsat mange initiativer mod partnervold og partnerdrab, men vi skal hele tiden overveje, hvordan vi kan styrke indsatsen. Resultaterne fra rapporten danner et godt grundlag for bedre viden om partnerdrab, herunder hvad der er gået forud for drabet, hvilket kan bidrage til en styrket forebyggelsesindsats," siger justitsminister Peter Hummelgaard (S) i forbindelse med rapportens offentliggørelse.

Generelt lav drabsrate

Rapporten viser altså, at der i perioden 2017-2021 blev begået 223 drab i Danmark, hvilket svarer til ca. 45 drab om året i gennemsnit og en drabsrate på 0,77 drab pr. 100.000 indbyggere. Til sammenligning var mordraten i Sverige i 2021 1,08 drab pr. 100.000 indbyggere.

I et globalt perspektiv er drabsraten i Danmark generelt meget lav.

Rapporten indeholder en række opgørelser af forskellige karakteristika ved ofrene, de identificerede gerningspersoner og de nærmere omstændigheder ved drabene, herunder relationen mellem offeret og gerningspersonen, drabsmetoden og så vidt muligt motivet for drabet.