Nu skal det forbydes: Regeringen klar med nyt lovforslag

112

23/05/2024

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Samtidig bliver arbejdet for et fælles europæisk forbud intensiveret.

For to uger siden kunne fødevareminister Jacob Jensen (V) meddele, at fiskeri med bomtrawl og andre bundslæbende redskaber bliver forbudt i fem såkaldte Natura 2000-områder i Skagerrak og Nordsøen.

Her har særligt udenlandske fiskere i de senere år fisket med tunge bomtrawl på sårbare sten- og boblerev.

Forslaget er vedtaget i Folketinget og skal nu omsættes til lovgivning i EU.

Nu er ministeren klar med endnu et tiltag i arbejdet for et mere et bæredygtigt fiskeri i Danmark. Det er et forbud mod fiskeri med bomtrawl i danske farvande.

Det skriver Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse.

Danske fiskere rammes først

I første omgang kommer forbuddet til at gælde danske fiskefartøjer, mens regeringen vil sideløbende arbejde for et EU-forbud, som også vil gælde for udenlandske fiskere, der opererer i dansk farvand.

Indsatsen hen imod et EU-forbud vil bl.a. tage afsæt i et forskningsprojekt i Jammerbugt, som dokumenterer bomtrawls effekter på havbunden. 

”Vi har et ansvar for at beskytte vores havområder og dyreliv, så kommende generationer også kan få glæde af havets ressourcer. Derfor har vi nu besluttet, at det skal være slut med de tunge bomtrawl. Første skridt på vejen mod et bedre havmiljø bliver en national udfasning af bomtrawl, mens vi sideløbende vil arbejde benhårdt for en fælles europæisk løsning, så det bliver forbudt for alle. Vi kan nemlig ikke alene lave regler, der forbyder fiskeri med bomtrawl for andre landes fartøjer, selvom de fisker i danske farvande. Derfor tager vi nu det første vigtige skridt mod et fremtidigt fiskeri uden bomtrawl," lyder det fra Fødevareminister Jacob Jensen (V).

Fakta

  • Danmark kan ikke alene indføre nationale regler om et forbud mod fiskeri med bomtrawl, der gælder for andre landes fiskefartøjer i danske farvande. Her skal de vedtages inden for rammerne af EU's fælles fiskeripolitik.

  • Regeringens forslag vil ikke omfatte de mindre fartøjer, der primært fisker efter hesterejer.