Misbrugte sin datter gennem 4 år - nu har 49-årig mand fået sin dom

112

19/01/2024

Foto: Presse-fotos.dk
Foto: Presse-fotos.dk

Skrevet af J. Bøgen

VI skal advare mod beskrivelser i domsresuméet, som kan virke voldsomme/stødende.

Et nævningeting ved Retten i Roskilde har fundet en 49-årig mand skyldig i fra sommeren 2010 til sommeren 2014 i flere tilfælde at have misbrugt sin biologiske datter, født i efteråret 1997.

Ifølge domsresuméet fra Retten i Roskilde skulle manden flere gange havde samleje med hende, ligesom han flere gange fik hende til at udføre oralsex på ham.

Et flertal på seks nævninger og to dommere fandt det bevist, at den tiltalte havde overvundet hendes modstand ved hjælp af sin fysiske og psykiske overlegenhed. Til gengæld mente nævningetinget ikke, det var bevist med den sikkerhed, at manden havde anvendt vold, magt, tvang eller trusler af en sådan karakter, at dette udgjorde voldtægt efter de dagældende bestemmelser i straffeloven.

Lovændring i 2021

Med dagældende bestemmelser henvises her til, at Danmark i 2021 fik en ny voldtægtslovgivning.

Den indebærer, at det kan betegnes som voldtægt, hvis der ikke er udtrykt samtykke for samleje, og derfor er det altså ikke "nødvendigt" med magtanvendelse eller trusler for, at noget nu kan kategoriseres som voldtægt.

Tidligere kunne en tiltalt først dømmes for voldtægt, hvis der havde været vold, trusler eller tvang involveret, eller hvis offeret var i hjælpeløs tilstand, for eksempel bevidstløs.

Årevis bag tremmer

Reglerne er sådan, at man som udgangspunkt bliver dømt efter den nuværende lovgivning, uanset hvornår forbrydelsen blev begået.

Men straffen må ikke blive hårdere/strengere end den lovgivning, der var gældende, da forbrydelsen blev begået.

Et enigt nævningeting fastsatte på denne baggrund straffen til fængsel i 3 år og 6 måneder.

Der blev ved straffastsættelsen lagt vægt på navnlig karakteren, grovheden og omfanget af over-grebene, idet der samtidig blev lagt vægt på den tid, der var gået, siden overgrebene, der blev anmeldt i efteråret 2022, blev begået.

Manden ankede dommen.