Ministerium politianmelder tidligere og nuværende ledelse af børne- og ungehjem efter TV 2-dokumentar

112

09/05/2024

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Der er også flere ansatte, der er blevet meldt til politiet.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har politianmeldt den tidligere og nuværende ledelse på børne- og ungehjemmet Nexus.

Også flere tidligere ansatte er blevet anmeldt til politiet.

Politianmeldelsen kommer på baggrund af TV 2-dokumentaren ”Et helvedes børnehjem”.

Af dokumentaren fremgår det, at TV 2 har været i kontakt med en lang række børn, der tidligere har været anbragt på Nexus fra 2010-2023. Flere af de unge beretter om voldsomme, ulovlige magtanvendelser.

I dokumentaren står også flere tidligere ansatte frem og bekræfter de unges portræt af børne- og ungehjemmet som et sted, der bruger vold som opdragelsesmetode.

Social- og Boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) siger:

”Ingen børn og unge skal opleve vold og nedværdigelser, mens de er anbragt uden for hjemmet. Det er helt uacceptabelt. De forhold, der ifølge TV2s dokumentar har fundet sted på Nexus over en længere periode, erybt bekymrende. På baggrund af dokumentaren har jeg bedt mit ministerium om at politianmelde de forhold, dokumentaren beskriver, så politiet kan tage stilling til, om nogen skal retsforfølges.”

Andet hjem også i søgelyset

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har desuden bedt om redegørelser fra Københavns Kommune, som driver børne- og ungehjemmene Nexus og Fensmarksgade samt fra Socialtilsyn Hovedstaden og Socialtilsyn Øst.

Når ministeriet også har bedt om redegørelser vedrørende børne- og ungehjemmet Fensmark, er det på baggrund af, at Politiken i en artikelserie ”I samfundets varetægt” har sat fokus på Fensmarksgade, der kritiseres for at svigte de anbragte børn og unge.

Københavns Kommune skal blandt andet redegøre for, hvordan de fremadrettet undgår den forråelse, som er blevet dokumenteret, og hvilke konkrete skridt de har taget i forhold til både medarbejdere og ledelse.

I redegørelserne fra socialtilsynene ønsker ministeriet svar på, hvordan de har ført tilsynet, hvem har de talt med, og hvilke skridt har de taget i den forbindelse.