Mange er i tvivl: Skal cyklister trække cyklen i fodgængerfeltet?

112

04/05/2024

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Man ser hver dag, at cyklister bliver siddende på jernhesten i fodgængerfeltet, men hvad siger loven egentlig?

Trafiklovgivningen varierer betydeligt afhængigt af transportmidlet.

For eksempel gælder der specifikke regler for bilister, som inkluderer hastighedsbegrænsninger og krav om sikkerhedsudstyr, mens cyklister skal overholde regler om cykelstier og brug af håndtegn.

Selvom cyklister i mange tilfælde deler vejene med billerne, har de dog nogle særregler, der gør det nemmere at være cyklist. Eksempelvis er det nogen steder muligt at køre mod kørselsretning på ensrettede veje, hvis man er på cykel.

For fodgængere fokuserer lovene på korrekt overgang ved fodgængerovergange og adfærd i trafikerede områder.

Netop fodgængerovergangene har været kilde til undren hos flere cyklister: Er det lovpligtigt at trække over, eller må man cykle?

Risiko for bøde

Ifølge sikkertrafik.dk giver det en bøde på 700 kroner, hvis man cykler i fodgængerfeltet, på fortov eller gangsti.

Det er altså ulovligt, at cykle over fodgængerfeltet. Cyklister må derfor stå af cyklen og trække den over.

I samme bødeleje ligger følgende trafikforseelser for cyklister:

 • kører uden lys i lygtetændingstiden

 • har fejl eller mangler ved bremser, reflekser mv.

 • kører i modsat retning på cykelstien

 • kører uden hænder på styret

 • ikke giver tegn, når du stopper eller drejer

 • ikke respekterer skilte og afmærkning

 • holder fast i et andet køretøj

 • er to personer på en cykel med ét sæde (bøde til begge).

Det koster 1.000 kroner, hvis du:
 • kører over for rødt

 • kører mod færdselsretningen

 • overtræder ubetinget vigepligt

 • bruger håndholdt mobil.

Det koster 1.500 kroner, hvis du:
 • kører uforsvarligt på cykel, fordi du er fuld.