Makaber eftersøgning: Politiet leder efter nedgravede heste ved stutteri

112

23/08/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Stedet har allerede 35 sigtelser imod sig.

Midt- og Vestjyllands Politi, Viborg Kommune og Fødevarestyrelsen er 23. august 2023 på et nyt uanmeldt tilsyn på Stutteri Viegård ved Viborg. Myndighederne arbejder på flere adresser dagen igennem.

”Vores tilstedeværelse på stutteriet er dels et resultat af de henvendelser og anmeldelser, vi har arbejdet med igennem et stykke tid, og så er det en opfølgning på tidligere tilsyn”, siger vicepolitiinspektør Christian Toftemark, der er leder af lokalpolitiet Viborg-Skive, i en pressemeddelelse.

”Vi gør vores bedste for at gennemføre vores indsats uden unødige gener for naboer og andre, der færdes i området”, siger Christian Toftemark.

Viborg Kommune er miljømyndighed og deltager i tilsynet for at kontrollere miljøforholdene på de aktuelle adresser.

”Sammen med politiet graver vi flere steder på ejendommene. Det handler først om fremmest om at finde ud af, om der er nedgravet heste uden tilladelse”, siger direktør for Teknik- og Miljø i Viborg Kommune Hans Jørn Laursen.

Fødevarestyrelsens embedslæger deltager i tilsyn

Når politiet er på kontrol i sager om dyrevelfærd, sker det med deltagelse af embedsdyrlæger fra Fødevarestyrelsen.

”Vi er med som embedsdyrlæger, og det er vigtigt for os, at dyrene er sunde og har det godt. På tilsynet er det vores opgave at vurdere dyrenes sundhed og velfærd. Vi kontrollerer, at dyrene får den pasning, pleje og behandling de har krav på i henhold til dyrevelfærdsloven”, siger veterinærchef Flemming Kure Marker, Fødevarestyrelsen.

Når dyrevelfærdsloven er overtrådt vurderer embedsdyrlægerne og Fødevarestyrelsens jurister overtrædelsens alvor. Herefter er det politiet, som sammen med Anklagemyndigheden afgør, hvordan sagen skal retsforfølges.

I tilfælde, hvor der er behov for øjeblikkelig handling, vil Fødevarestyrelsen rådgive politiet om at give ejeren et pålæg. Det kan fx være ved behov for behandling af et sygt dyr, hvor en praktiserende dyrlæge straks skal tilkaldes.

”Når vi skal vurdere, om dyrevelfærdsloven er overtrådt, ser vi på hestenes trivsel og fodertilstand. Dyrenes muskler, fedtlag og pels, indikerer om de har tilstrækkeligt adgang til foder og vand. Vi undersøger også, om syge heste og heste med sår og skader får den behandling, de skal have, og om de er isoleret i fx sygeboks”, siger Flemming Kure Marker, Fødevarestyrelsen.

Når borgere anmelder en overtrædelse af dyrevelfærdsloven, sker det ofte med billeder som dokumentation. Kontrolbesøget tager dog altid udgangspunkt i observationer på dagen, for forholdene kan både være værre eller bedre end det, som anmelderens billeder viser. Ejeren kan fx have rettet op på kritiske forhold, eller sat syge dyr i behandling i den mellemliggende periode.

Efter tilsynet udarbejder embedsdyrlægerne en skriftlig erklæring om de registrerede forhold til politiet. Erklæringen ligger til grund for politiets videre behandling af sagen.

Myndighederne vil give pressen en orientering på politigården i Viborg klokken 15.30.