Laveste måling nogensinde: Nu skal der sættes ind på disse 2 punkter

112

14/06/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Det er et helt anderledes billede end for bare 10 år siden.

Antallet af danskere, der bekymrer sig om vold og kriminalitet i samfundet, er rekordlavt.

I 2022 var det kun ca. en tredjedel, som bekymrede sig om kriminaliteten i samfundet. Det er det laveste niveau siden den første måling i 2015, viser en netop offentliggjort undersøgelse, som Justitsministeriet, Rigspolitiet og Det Kriminalpræventive Råd står bag i samarbejde med Københavns Universitet. 

"Jeg synes, det er en rigtig glædelig nyhed," siger Erik Christensen, der er formand for Det Kriminalpræventive Råd.

Han ser den positive udvikling som en cadeau til politiet, og den forebyggende indsats, som landets kommuner og civilsamfundsorganisationer hver dag udfører: 
 
"Vi skal dog ikke hvile på laurbærrene. Det er fortsat hver tredje dansker, der er bekymret for kriminalitet i samfundet, så det er vigtigt, at vi investerer i at gøre Danmark til et endnu tryggere samfund – også i fremtiden. Bandekriminalitet er et område, hvor vi skal arbejde langt mere med forebyggelse," siger Erik Christensen. 

Digital kriminalitet skal have øget fokus

I regeringens kommende forhandlinger om en ny bandepakke er det vigtigt, at der er fokus på den tidlige forebyggende indsats: 
 
"Vi ser et stort potentiale i at arbejde mere for, at drenge fra udsatte boligområder kommer i skole, får fritidsjobs og er med i foreningslivet, så de ikke havner i kriminalitet og senere i bander. Vi ved, at når erhvervslivet og civilsamfundet bidrager, lykkes skolerne og politiet i højere grad med at holde unge ude af en kriminel livsstil," siger Erik Christensen. 
 
Der er også behov for at investere mere i at forebygge digital kriminalitet, for det er et kriminalitetsområde i vækst, der kan få kriminalitetsbekymringen til at stige. 

"Når vi ser på, hvordan kriminaliteten udspiller sig i vores samfund nu, er det jo helt anderledes end bare for ti år siden. Rigtig mange danskere udsættes i dag for it-kriminalitet; fx er der mange, som bliver snydt, når de handler på nettet, og vi ser også en del tilfælde med danskere, der bliver kontaktet og franarret store pengesummer online," siger Tania Schimmel, der er forebyggelseschef i Det Kriminalpræventive Råd og uddyber:  

"Den digitale kriminalitet fylder mere og mere, så danskernes bekymring for kriminalitet risikerer at stige yderligere. Derfor er det vigtigt, at vi allerede nu skruer op for forebyggelsesindsatsen og har fokus på at styrke danskernes digitale robusthed. Det er positivt, at politiet har fået en online-patrulje, men der er et stort behov for investeringer i forebyggende indsatser bredt. Det Kriminalpræventive Råd har derfor nedsat et nyt udvalg, hvor myndigheder og organisationer ser på, hvordan vi i fællesskab løfter samfundsindsatsen over for it-kriminalitet og er beredte på fremtiden," siger Tania Schimmel. 

Fakta

I 2022 er det 35 procent af danskerne, som bekymrer sig for vold og kriminalitet i samfundet. Det er laveste niveau siden den første måling i 2015: Her var det 44 procent af danskerne, som var enten ‘meget bekymret’ eller ‘en del bekymret’ for kriminalitet i samfundet. 

153.000 danskere blev ifølge undersøgelsen udsat for forskellige former for it-kriminalitet i 2022. Flest danskere er blevet udsat for snyd ved handel på nettet i 2022. Dernæst følger, at mange danskere har fået misbrugt deres kortoplysninger online. 

Offerundersøgelsen gennemføres årligt af Justitsministeriet, Rigspolitiet og Det Kriminalpræventive Råd i samarbejde med Københavns Universitet. Undersøgelsen for 2022 baserer sig på 11.332 besvarelser fra et repræsentativt udsnit af borgere i alderen 16-74 år.