Instruerede unge i at skjule alkohol: Festarrangør får skarp kritik

112

01/07/2024

Genrefoto: Shutterstock
Genrefoto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Videoen viste gode gemmesteder til de unges "vandflasker".

Alkoholreklamenævnet udtaler skarp kritik af Vibe Slagelse, der driver en klub i Slagelse og arrangerer fester, for at bryde reglerne for markedsføring af alkohol.

Markedsføringen skete i en video på det sociale medie TikTok, der ville vise ”Gode gemmesteder til jeres ”vandflasker””.

I videoen ses tre unge kvinder, der fremviser steder at gemme ”vandflasker” i nærheden af klubben i forbindelse med en fest for +16-årige. Ordet ”vandflasker” skrives konsekvent i anførselstegn.

De unge kvinder bemærker, at der allerede er gemt flasker med alkohol på de steder, hvor de opfordrer til at gemme ”vandflasker”.

De udbryder blandt andet: ”Hov, der ligger allerede noget. Folk er klar til på fredag”.

Flere problemer med videoen

Det er Alkoholreklamenævnets vurdering, at omtalen af vandflasker henviser til flasker med alkohol. På denne baggrund opfatter Alkoholreklamenævnet videoen fra Vibe Slagelse som en opfordring til at indtage alkohol til fester, som er markedsført som ”16+”-arrangementer.

Alkoholreklamenævnet vurderer yderligere, at personerne i videoen med stor sikkerhed er under 25 år.

”Begge dele er klart i strid med reglerne for markedsføring af alkohol og er grunden til, at vi udtaler skarp kritik”, siger forpersonen for Alkoholreklamenævnet, Marlene Winther Plas.

I et svar til nævnet beklager Vibe Slagelse TikTok-videoen og siger, at den er udsendt ved en fejl, samt at markedsføringsreglerne vil blive indskærpet over for personale og promotorer.

Skærpende omstændigheder

Alkoholreklamenævnet ser det som en skærpende omstændighed, at der er tale om markedsføring af alkohol i forbindelse med et ”16+” koncept, hvilket kan være i strid med markedsføringslovens bestemmelser om, at reklamer rettet mod børn og unge under 18 år ikke må indeholde omtale af, billeder af eller henvisninger til alkohol.

På den baggrund vil nævnet orientere relevante myndigheder om sagen.

Nævnet vil i den kommende periode holde særligt øje med, at Vibes Slagelses markedsføring af alkohol ikke er i strid med Alkoholreklamenævnets retningslinjer for markedsføring af alkohol.