Har du styr på det hele? Nu starter kontrollerne af flere hundrede danskere

112

26/09/2023

Foto: Fødevarestyrelsen
Foto: Fødevarestyrelsen

Skrevet af J. Bøgen

Har du styr på det hele?

Nu kan hobbyavlere og landmænd, der sælger æg, mælk, fjerkræ og kaniner direkte til forbrugerne få besøg af Fødevarestyrelsen. Stalddørssælgere skal nemlig være registreret, og de skal have styr på hygiejne og sporbarhed.

Friske æg fra hobbyhønsene, rå mælk fra stalddøren og en ny-slagtet and eller kanin er et hit hos forbrugere, som ønsker friske råvarer fra en lokal producent. Men selvom hobbyavleren eller landmanden kun har et mindre salg til lokale forbrugere og butikker, så skal de være registreret hos Fødevarestyrelsen.

"Når du holder dyr og producerer æg, mælk og kød, så er der en risiko for, at dyresygdomme eller bakterievækst gør fødevarerne farlige for forbrugeren. Det kan f.eks. være salmonella i både æg og kød, og det kan være listeria eller e-coli i råmælk," siger Ulrich Pinstrup, sektionschef i Fødevarestyrelsen.

Det er stalddørssælgerens ansvar, at deres fødevarer er sikre. Derfor skal de have styr på grundlæggende fødevarehygiejne og sporbarhed for de æg, den mælk og de slagtede høns, der sælges ved stalddøren og til den lokale købmand.

"Vi skal kunne gribe ind, hvis vi får viden om, at en farlig fødevare er i omløb, så vi kan stoppe salget og få trukket de solgte fødevarer tilbage. Det er grunden til, at også stalddørssælgerne skal være registreret i Fødevarestyrelsen," siger Ulrich Pinstrup. 

Frem til årsskiftet kommer Fødevarestyrelsens tilsynsførende på stikprøvekontroller hos ca. 200 hobbyavlere og landmænd, der sælger æg, mælk og kød af fjerkræ og kaniner direkte til forbrugere og lokale detailbutikker. På kontrolbesøgene vil de tilsynsførende kontrollere og vejlede om registrering, sporbarhed, hygiejne- og salmonellaregler.

Læs om reglerne for direkte salg til forbrugerne af bl.a. æg, mælk og kød

Fakta om æg, som du sælger eller forærer

  • Du skal være registreret hos Fødevarestyrelsen, hvis du sælger æg fra hobbyhøns og landbrug.

  • Forbrugeren skal have oplyst en holdbarhedsdato (bedst før), som højst må være 28 dage efter læggedagen. Oplysningen skal fremgå af opslag på salgsstedet eller på en fortrykt seddel i æggebakkerne eller udleveres med æggene.

  • Æg, der sælges ved stalddøren, skal opbevares adskilt fra æg, der sælges i gårdbutik eller leveres til ægpakkeri.

  • Sælger eller bortgiver du æg, er dine høns omfattet af kravet om salmonellakontrol. Hvis du sælger eller bortgiver æg til aftagere, som du kender, og hvis du maksimalt har 30 høns, så er du undtaget kravet om salmonellakontrol, men besætningen skal være registreret hos Fødevarestyrelsen.

  • Du må ikke vaske eller på anden måde rengøre æg, fordi du med rengøring kan fjerne en hinde fra skallen, som beskytter ægget mod indtrængende bakterier.