Gode resultater i forsøg: Nu er Falck klar til at udbrede særligt tilbud

112

12/06/2024

Foto: Falck
Foto: Falck

Skrevet af J. Bøgen

Det har vist sig at gøre en stor forskel for de borgere, der tog imod det.

I Danmark rykker ambulancer ud til mere end 200.000 tilfælde af akut opstået sygdom eller ulykker.

Fra nødopkaldet er foretaget til ambulancen ankommer spiller pårørende eller tilfældige øjenvidner en helt afgørende rolle: De ringer efter hjælp, yder førstehjælp og hjælper patienten indtil ambulanceredderne tager over.

En uvurderlig hjælp der for nogen øjenvidner desværre kan resultere i psykiske udfordringer i tiden efter ulykken.

En undersøgelse udført af Falck viser, at 24 procent af øjenvidnerne oplever så alvorlige mentale udfordringer efterfølgende, at de i værste fald kan udvikle sig til en belastningsreaktion og PTSD.

Direkte kontakt til krisepsykologer

For at forebygge at øjenvidner udvikler psykiske mén, har psykologer og paramedicinere i Falck afprøvet en model, hvor ambulanceredderne på skadesstedet formidler en direkte kontakt til krisepsykologer i Falck, så dem, der har overværet en ulykke, har mulighed for at modtage hjælp og bearbejde oplevelsen.

Initiativet er blevet afprøvet i samarbejde med Region Sjælland ud fra ambulancebasen i Roskilde, hvor ambulancereddere har uddelt kontaktkort til øjenvidner.

”Resultaterne af forsøgsperioden har kun bekræftet os i, at vi med ganske få greb kan gøre rigtig meget for de mennesker, der spiller en vigtig rolle inden ambulancen ankommer. Under en ulykke er det primære fokus og behandlingen naturligt fokuseret på den tilskadekomne, men det har været utroligt meningsgivende, at vi med tiltaget har kunnet tage os af endnu flere mennesker - også efter at ambulancen er kørt,” siger Lars Dam, som er direktør og ansvarlig for ambulancedriften i Vesteuropa i Falck.

"Et fantastisk initiativ"

Falcks ambulancereddere er trænet i at udføre psykisk førstehjælp til vidner og involverede på skadesstederne.

Men øjenvidnerne kan i tiden efter ulykken påvirkes af stærke billeder af ulykken, alvorlige følelsesmæssige udsving, søvnproblemer og kæmpe med skyld og selvbebrejdelse.

Tilbuddet om psykologhjælp er derfor også blevet særdeles vel modtaget af de øjenvidner, der har valgt at tale med en psykolog, som også nedenstående udsagn fra øjenvidner viser:

”Jeg havde en samtale med psykologen fra kontaktkortet. Jeg havde ingen forventninger - det var første gang, jeg talte med en psykolog. Det hjalp meget - hun kunne hjælpe mig med at sætte ord på det. At det er naturligt at reagere. Jeg synes, det er et fantastisk initiativ," siger Esben, øjenvidne til ulykke.

”Det var virkelig rart, fordi jeg følte mig lidt forkert i de dage. Som om det var okay, at jeg ikke følte så meget? Det var dejligt at tale med psykologen, fordi hun informerede mig om forskellige reaktioner, og hvad jeg kunne gøre, hvis noget ændrede sig," siger Josefine, øjenvidne til ulykke.

Skalering og videreudbredelse

Indsatsen er i første omgang afprøvet i Region Sjælland fra Falcks ambulancebase i Roskilde i efteråret 2023.

Forsøgsperioden er afsluttet med gode resultater og i alt benyttede omkring 10 procent af øjenvidnerne sig af tilbuddet om en psykologsamtale.

Falck er nu klar til at udbrede initiativet til interesserede samarbejdspartnere og i kommende nye ambulancekontrakter i fx Danmark, Spanien og Sverige.