Kvæg var så afkræftede, de måtte aflives: Naturstyrelsen tiltalt i sag om dyrevelfærd

112

27/06/2024

Genrefoto: Shutterstock
Genrefoto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

En medarbejder er blevet tjenestefritaget.

Siden 2021 har Naturstyrelsen været sigtet af Østjyllands Politi for overtrædelse af dyrevelfærdsloven.

Nu har Østjyllands Politi meddelt Naturstyrelsen, at der er rejst tiltalte.

Sagen omhandler en statsejet kvægbesætning, der indgår i naturplejen af statens arealer i Mols Bjerge. Ved et tilsyn i februar 2021 fandt dyrlægen dyrenes tilstand stærkt kritisabel, idet dyrenes huld var langt under det, man kan forvente i en normal vinterperiode.

På det tidspunkt var Naturstyrelsen begyndt at fodre og tage dyr på stald, men nogle af dyrene var så afkræftede, at de døde eller måtte aflives.

"Jeg kan kun understrege igen, at vi ser med meget stor alvor på denne sag. Der skulle have været reageret før, og det er uacceptabelt, at det er sket på statens arealer. Sagen har derfor givet anledning til grundig selvransagelse i Naturstyrelsen," siger Peter Ilsøe, direktør i Naturstyrelsen, i en pressemeddelelse.

Medarbejder tjenestefritaget

Naturstyrelsen har i forlængelse af sagen udarbejdet og implementeret en handleplan med fokus på at ensarte og systematisere arbejdet med dyrevelfærd.

Der er bl.a. indført fælles standarder for beredskabsplaner og dyrlægetilsyn samt sket en opkvalificering af medarbejdere på dyrevelfærdsområdet.

En ledende medarbejder er midlertidigt tjenestefritaget.

Af anklageskriftet fremgår det, at Anklagemyndigheden vil nedlægge påstand om bødestraf mod Naturstyrelsen. Naturstyrelsen afventer nu retssagen.