Beredskabet og Forsvaret er klar: Kommer med opfordring til danskerne

112

18/10/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Det kan blive en slem omgang.

DMI varsler, at der de kommende dage er risiko for farligt vejr, når en kombination af kuling fra øst og en høj vandstand kan ramme østkysten.

Prognoserne varsler en så høj vandstand, at sommerhusområder, havne og andre steder kan blive oversvømmet.

”Syd- og Sønderjyllands Politi følger sammen med de øvrige myndigheder nøje udviklingen og tager situationen meget alvorligt. Det opfordrer vi også borgerne til at gøre”, siger politiinspektør Gert Bisgaard fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Forsvaret og Beredskabsstyrelsen

Tirsdag eftermiddag mødtes den lokale beredskabsstab og begyndte planlægningen af indsatsen. Beredskabsstaben består af de berørte kommuner, Region Syddanmark, Beredskabsstyrelsen, Forsvaret og politiet, der sammen vil følge udviklingen meget nøje.

”Borgere og virksomheder i havneområder og lavtliggende sommerhusområder opfordres til at forberede sig på en mulig oversvømmelse, hvis DMI fastholder prognoserne om kuling og høj vandstand”, siger politiinspektør Gert Bisgaard.

Borgerne opfordres også til at følge med på deres kommunes hjemmeside og eventuelt kommunens sociale medier, hvor der for eksempel kan være informationer om, hvilke områder, der kan blive berørt og om mulig udlevering af sandsække.

Kan blive virkelig vådt

I perioden fra onsdag og resten af ugen er vejret fastlåst med et højtryk over Nordskandinavien og et område med lavere tryk vest og syd for Danmark. Det resulterer i en længere periode med kraftig blæst fra øst.

Og i takt med, at vandet bliver presset ind i det danske farvand, er der risiko for markant forhøjet vandstand - faktisk 125 cm over normalt niveau.

Det har fået DMI til at udsende et varsel om forhøjet vandstand for områderne markeret med orange i billedet herunder. Artiklen fortsætter under billedet.

I løbet af torsdagen forventes øget vind, op til kulingstyrke, og fredag forventes vinden at nå hård kuling. Det er først i løbet af søndagen, at vinden forventes at aftage til under kulingstyrke.

Den kraftige østlige vind betyder, at der især i den vestlige del af Østersøen og den sydlige del af Lillebælt vil blive presset en stor mængde vand ind på kysterne fra resten af Østersøen.

Værdierne for vandstanden i løbet af fredag og lørdag er endnu usikre, men DMI varsler for området, hvis vandstanden forventes at overstige 125 cm. De seneste prognoser peger på, at vi flere steder i området når over varslingskriteriet.

Foto: Screenshot, DMI