Bandidos gøres forbudt med øjeblikkelig virkning

112

22/05/2024

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Det er Nation enhed for Særlig Kriminalitet, der står bag det foreløbige forbud.

NSK (National enhed for Særlig Kriminalitet) har i dag med øjeblikkelig virkning nedlagt et foreløbigt, administrativt forbud mod Bandidos MC i Danmark.

Det betyder, at Bandidos MC i Danmark med øjeblikkelig virkning er forbudt, og at en videreførelse af foreningen samt besiddelse af foreningens kendetegn vil kunne straffes efter straffelovens § 132 a.

Sagen om opløsning af Bandidos MC i Danmark er samtidig blevet indbragt for Retten i Helsingør.

Det skriver NSK i en pressemeddelelse.

Rigsadvokatens indstilling

Det sker efter, at justitsministeren i april 2024 tiltrådte en indstilling fra Rigsadvokaten om at rejse en opløsningssag mod Bandidos MC.

Justitsministeren bemyndigede samtidig i den konkrete sag Rigsadvokaten til administrativt at kunne nedlægge et foreløbigt forbud mod Bandidos MC i Danmark, hvis der er grundlag for det.

Rigsadvokaten har herefter bemyndiget NSK til at nedlægge et sådant forbud, hvis der er grundlag for det.

Det oplyser politidirektør i NSK, Lasse Boje.

”NSK har i dag nedlagt et foreløbigt administrativt forbud mod Bandidos MC i Danmark. NSK’s efterforskning har vist, at Bandidos MC i Danmark er en forening, som har et ulovligt øjemed af så alvorlig karakter, at der straks bør gribes ind med et administrativt forbud,” siger han.

Kriminalitet er et almindeligt led

Det er NSK’s opfattelse, at der som almindeligt led i Bandidos MC i Danmark’s virksomhed er begået og begås omfattende og alvorlig kriminalitet.

I en periode fra 2013 til 2023 har Bandidos MC i Danmark været involveret i mindst ti voldelige konflikter med andre kriminelle grupperinger.

Det er blandt andet på den baggrund vurderingen, at grupperingens virksomhed og medlemmernes adfærd udgør både en alvorlig trussel mod borgernes liv og sikkerhed, men også mod den offentlige orden som sådan.

NSK griber derfor ind med et foreløbigt forbud, således at en indgriben ikke skal afvente behandlingen af opløsningssagen ved domstolene.

Grundloven kommer i spil

For at Bandidos MC i Danmark kan blive opløst ved dom, skal NSK føre bevis for, at Bandidos MC i Danmark er en forening i grundlovens forstand, og at foreningen har et ulovligt øjemed.

”Vi forventer, at opløsningssagen navnlig kommer til at dreje sig om, hvorvidt Bandidos MC i Danmark har et ulovligt øjemed. Efterforskningen har blandt andet vist, at domstolene i de senere år har afsagt 12 domme indeholdende 29 domfældelser, der vedrører alvorlig og samfundsskadelig kriminalitet, herunder drab og drabsforsøg, begået af medlemmer af eller personer relateret til Bandidos MC i Danmark under en bandekonflikt med en anden bande, og som henviser til straffelovens § 81 a. Derudover har  domstolene afsagt mindst 30 øvrige domme, heraf 28 endelige domme, hvor medlemmer af Bandidos MC i Danmark er dømt for alvorlig og samfundsskadelig kriminalitet begået i regi af grupperingen eller i grupperingens interesse,” siger Lasse Boje.

Det vides endnu ikke, hvornår opløsningssagen vil blive behandlet ved Retten i Helsingør. Sagen vil blive ført af anklagemyndigheden i NSK i samarbejde med SSK.