6 mio. kroner i bøde: Dansk tøjkæde dømt for at overtræde konkurrenceloven

112

12/06/2024

Genrefoto: Shutterstock
Genrefoto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Derudover skal to ledende medarbejdere betale 120.000 kroner i bøde hver.

Tøjforhandleren Axel Kaufmann ApS har erkendt at have overtrådt konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler.

Virksomheden betaler 6 millioner kroner i bøde, og to ledende medarbejdere betaler hver 120.000 kroner i bøde.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Tine Rønde, siger:

"Kaufmann og to ledende medarbejdere betaler bøder for at have deltaget i ulovlig informationsudveksling med deres leverandør, Hugo Boss. Det forhold, at leverandøren også var aktiv på samme marked, gjorde, at informationsudvekslingen var i strid med konkurrencereglerne. Sagen understreger, at virksomheder bør udvise særlig forsigtighed, når de udveksler oplysninger med deres leverandører, når leverandøren selv er aktiv på samme marked."

Udvekslede priser med konkurrent

Kaufmann har betalt 6 millioner kroner for at have overtrådt konkurrenceloven ved at udveksle oplysninger om blandt andet priser med en konkurrent.

Sagen indgår i et sagskompleks, hvor Hugo Boss ulovligt har udvekslet information med de to forhandlere Kaufmann og Ginsborg om priser, rabatter og/eller mængder ved fremtidige udsalg.

Hugo Boss er leverandør til de to tøjforhandlere, men er også konkurrent, da Hugo Boss sælger Boss-produkter i egne butikker.

Hugo Boss og Kaufmann har udvekslet informationer fra januar 2014 til november 2017.

Andre dele af sagskomplekset verserer fortsat i retssystemet.

I 2020 afgjorde Konkurrencerådet, at flere tøjforhandlere, herunder Kaufmann, havde overtrådt konkurrenceloven. Siden har Konkurrenceankenævnet samt Sø- og Handelsretten stadfæstet, at informationsudvekslingen var ulovlig.

Det er National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), som står for den strafferetlige forfølgelse af sagerne.