3 ud af 4 herhjemme er livsfarlige - chokfund hos Sikkerhedsstyrelsen

112

01/06/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Der var særligt en ting, som mange slet ikke havde styr på.

Sikkerhedsstyrelsens tilsynsførende fandt i 2022 fejl på tre ud af fire tilsyn med midlertidige elinstallationer på byggepladser. På knap hver fjerde byggeplads var fejlene så alvorlige, at elinstallatøren fik påbud om at udbedre fejlene.

Det udgør en stor risiko for byggepladsens elsikkerhed og arbejdsmiljø.

Manglende jordforbindelse var den fejl, som medførte flest påbud. På hele 42 procent af tilsynene med byggepladser var der ikke styr på jordforbindelsen. De fleste gange skyldtes det, at det lange jernspyd, der giver jordforbindelsen, ikke var banket langt nok ned i jorden.

En del steder lå jordspyddet endda oven på jorden, og i de tilfælde har jordspyddet slet ingen effekt, hvis der opstår fejl på maskiner eller elværktøj under byggeriet.

"En god jordforbindelse kræver et jordspyd, der er banket så langt ned i jorden, at det er svært at få op igen. Hvis ikke der er styr på jordforbindelsen, er der ikke styr på elsikkerheden, og så kan byggearbejdet ende grueligt galt. I værste tilfælde snakker vi altså livsfarligt stød," siger vicekontorchef Evy Boe Madsen fra Sikkerhedsstyrelsen.

Ulovligt at flytte jordspyddet selv

Da det er en alvorlig fejl, hvis jordspyddet mangler eller ligger ovenpå jorden, er det ulovligt selv at flytte jordspyddet som for eksempel almen håndværker. For det er den, som ejer elinstallationen på byggepladsen, der har ansvaret for, at installationen lever op til de gældende regler, og at der er en god jordforbindelse. Men det kan være svært for elinstallatørerne at følge op på, når de ikke selv er på byggepladserne hele tiden.

"Vores tilsynsførende oplever desværre for ofte, at det er dem, som har deres daglige gang på byggepladsen, der er skyld i den manglende jordforbindelse. De kan pludselig have behov for at flytte jordspyddet sammen med den midlertidige elinstallation, og så tænker de, at det kan de selv gøre, fordi det virker nemt. Men det må de ikke under nogen omstændigheder," slår Evy Boe Madsen fast.

Hun understreger, at sådanne handlinger både går ud over elsikkerheden og elinstallatøren. For sker der fejl under flytningen, er det i sidste ende ejeren af den midlertidige elinstallation, som får et påbud og dermed skylden for den manglende jordforbindelse.

Derfor opfordrer Sikkerhedsstyrelsen til, at elinstallatørerne går i udvidet dialog med byggeledelsen om elsikkerheden. Samtidig skal byggeledelsen være med til at sprede budskabet om, at alle de, der kommer i kontakt med den midlertidige elinstallation under byggeprocessen, har et fælles ansvar for den samlede elsikkerhed. Det indebærer blandt andet at tage snakken om, at det er ulovligt for byggearbejderne selv at flytte et jordspyd, selvom det står i vejen. Et jordspyd må kun flyttes af en autoriseret elinstallatør.

Gult advarselskort på jordspyddet skal forhindre ulovlig flytning

Sikkerhedsstyrelsen vil gerne hjælpe elinstallatørerne og byggeledelsen med at gøre håndværkerne bevidste om, at de ikke selv må flytte jordspyddet. Derfor igangsætter styrelsen en kampagne, hvor de tilsynsførende fra Sikkerhedsstyrelsen sætter et gult advarselskort fast på jordspyddet med en strip. Kortet gør opmærksom på, at jordspyddet ikke må flyttes uden kontakt til elinstallatøren.

"Vi håber, at advarslen medfører færre af disse alvorlige fejl og påbud næste år. Men det er umuligt for os at komme forbi alle byggepladser. Derfor håber vi, at byggeledelsen og elinstallatørerne vil se det som en investering i øget elsikkerhed og også selv bestille kortene hjem fra et trykfirma. Her har vi allerede gjort arbejdet supernemt ved at stille en færdig trykfil til rådighed," siger Evy Boe Madsen.

Sikkerhedsstyrelsen har desuden udarbejdet en plakat med gode råd til at øge elsikkerheden på byggepladser. Plakaten er tænkt til, at byggeledelsen kan printe den og hænge den i skurvogne rundt omkring på byggepladsen.